Proje ve Performans փ–dev ve Görevleri

Hücre Nedir ? Yapısını Tanıyalım

e-Posta Yazdır PDF

Dünyadaki canlıların;insanlar,> ve bitkiler hücre adını verdiğimiz küçük şekillerden oluşur. Hücreler çeşitli boy ve şekillerden oluşur. Büyüklüğü ve şekli ne olursa olsun 3 esas kısımdan yapılmıştır.
  Hücre zarı:Hücrenin dış iskeletidir. Eriyikleri kolayca geçirir. Bitki hücresinde ayrıca selüloz  zar vardır.

  Stoplazma :Bileşimi yumurta akı gibidir. Hücre zarının içini doldurur. Hücre yaşlandıkça koful denilen su odacıkları meydana gelir. Stoplazma  hücrenin canlı kısmıdır. Beslenme, büyüme, solu- num, boşaltım gibi canlılık olayları stoplazma içinde olur.
  Beslenme: Madensel tuzlar,su,protein,yağ,karbonhidrat gibi gıda maddeleri stoplazma vücuda yararlı hale gelirler. Proteinler hücrelerin yapı taşlarıdır. Stoplazmanın çoğalmasını yenilenmesini sağlar.
 Karbonhidratlar ve yağlar:Enerjiyi sağlar. Fazlası yağ olarak depolanır.
Solunum:Hücre solunumu; hücrenin oksijen alıp karbondioksit vermesine denir. Hücre içindeki besin maddeleri birleşerek onları yakar ve hücre için gerekli enerjiyi sağlar.
 Boşaltım:Ana besin maddelerinin hücre içinde vücuda yararlı hale dönüşmesinden hasıl olan üre, su ve karbondioksit gibi maddeleri hücrenin dışarıya atmasıdır.
Çekirdek:Yuvarlak veya oval şeklindedir. Etrafında bir çekirdek zarı vardır. İçindeki sıvıda stoplazma yapısında fosforca zengin kromotik iplikçikler bulunur. Çoğalma çekirdekte olur.
Hücrenin Çoğalması           
 Canlı, hücrelerinin çoğalmasından meydana gelir. Hücrelerin ömürleri ortalama 22 gündür. Bu eksilmeleri tamamlamak için saniyede milyonlarca çoğalma olur.
        2 türlü çoğalma vardır.
1)Amitoz çoğalma
2)Mitoz çoğalma
Amitoz Çoğalma:Amip gibi ilkel canlılarda görülen bu çoğalmada hücre ve çekirdek ortalarından boğularak 2’ye ayrılır.
Mitoz çoğalma:Yüksek yapılı canlılarda görülen çoğalma şeklidir.4 ana safhası vardır.
1)Profaz       2)Metofaz
3)Anafaz      3)Telefaz
I.   Profaz: Kromozomlar burkularak kısalır ve kalınlaşır. Birer eş kromozom hasıl ederler. stoplazma içindeki sentrozom 2’ye ayrılarak etrafında stoplazma iplikleri teşekkül ederler. Her biri hücrenin kutbuna doğru kayarken aralarında iğ iplikçiklerini meydana getirir. Çekirdek zarı erir.
II.   Metofaz: Kromozomlar ekvatorda düzlem üzerine dizilirler ve her biri iğ ipliklerine takılır.
III.   Anafaz: İğ ipliklerine takı> kromozomların ½ ‘si diğer kutba ½ si diğer kutba çekilerek toplanır.
IV.   Telefaz: İplikçikler kaybolur. Kromozomların bükülmesi çözülür. Boyları uzar etrafında bir çekirdek zarı hasıl olur. Ekvator bölgesinde stoplazma 2’ye ayrılarak iki hücre meydana gelir.
     Hücre çeperi cansızdır. Stoplazma hücre zarının içini dolduran sıvıdır. İçinde su, organik besinler, enzimler, RNA vitamin, salgı, ANP(enerji) ve organeller bulunur.
Ribozom: Bütün hücrelerde vardır.
Hücre zarı, oldukça karmaşık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok önemli bir bileşenidir. Hücre canlılığının ve özgün hücre işlevlerinin sürekliliğini mümkün kı> çok önemli bazı fonksiyonları yerine getirir ki, bunları kabaca şöyle sıralamak mümkündür:
•   Hücre içi ortamın özgün bileşimini hücre dışı ortamdan ayırmak,
•   Hücre içi ile hücre dışı ortamlar arasında seçici bir şekilde madde alışverişini sağlayarak hücrenin atıklarını hücre dışı ortama vermek, hücre dışından hücreye gerekli maddeleri almak ve hücre içi ortamın özgün yapısını korumaya yardımcı olmak,
•   Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
•   Hücreyi dış ortamdan ayırır.
•   Hücreye şekil verir.
•   Madde giriş-çıkşını düzenler.
•   Canlı yapıdadır.
•   Kalınlığı 12 nm'dir.
•   Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.
•   Aktif taşıma olayını düzenler.
•   Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.
•   Komşu ve yabancı hücreyi bulur.
•   Hücreyi alınacak hormonları tanır.
•   Hücrenin yıpranan kısmını onarır.
•   Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.
•   Prokaryot hücreye sahip canlılarda zardaki solunum enzimleri sayesinde enerji üretimi sağlanır

 

Proje ve Performas Ödevi Görevi Ödev Kapakları | Türkçe Performans Ödevi | Matematik Performans Ödevi | Sınıf Etkinlikleri ve Belirli Gün ve Haftalar 2.sınıf performans ve proje ödevleri |3.sınıf performans ve proje ödevleri | Sosyal Bilgiler proje Ödevi | Türkçe Proje Ödevi | Matematik Proje Ödevi | Fen ve Teknoloji Ödevi |
4.sınıf performans ve proje ödevleri |5.sınıf performans ve proje ödevleri | 6.7.8. sınıflar deney örnekleri | fizik proje ödevleri | proje ödevleri | performans ödevleri | fizik deneyleri | etkinlik  | ilkokuma  |  
Okul tiyatro ve skeç örnekleri | Sunu ve Slaytlar  | Türkiye Dilsiz Hatisası-Siyasi-Fiziki Haritalar |Fen ve Teknoloji Performans Ödevi |Sosyal Bilgiler Performans Ödevi |