Proje ve Performans փ–dev ve Görevleri

Değerlendirme Ölçekleri Klavuzu

e-Posta Yazdır PDF

Derecelendirme Ölçekleri:Dereceleme ölçeği, sınıflandırılan kategorilerdeki gözlemleri kaydetmek için kullanılır. Üç tür dereceleme ölçeği vardır:
1. Sayısal
2. Sınıflama
3. Betimsel

 

 

Davranış

 

 

Kullanılabilecek Değerlendirme Ölçeği Noktaları

Dereceler

Oldukça, Daha çok,

Güçlük

Oldukça güç, güç, orta güç, kolay, çok kolay

Normal dağılımla kıyaslama

Ortalamanın çok üzerinde, ortalamanın üzerinde, ortalamanın altında, ortalamanın oldukça altında

Genel standartlara dayalı

Yüksek, ortalama, düşük kıyaslama

Beğenirlik

Hoşlanırım, fark etmez, hoşlanmam

Beğenirlik

Hoşlanırım, umursamam, hoşlanmam

Arzu edilirlik

Çok arzularım, arzu ederim, kararsızım, arzu etmem, hiç arzu etmem

Sıklık

Sık sık, sıkça, bazen, nadiren, hiçbir zaman

Kıyaslama

Çok çok, çok, biraz, az, çok az

Katılım

Tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, tamamen karşıyım

Niteleme

Çok iyi, iyi, fena değil, kötü, çok kötü

Soruya yanıt verme

Evet, belki, hayır

Zaman

Günlük, haftalık, aylık, yıllık

Özgünlük

Çok özgün, özgün, sıradan, çok sıradan

Düzenlilik

Çok düzenli, düzenli, ortalama, düzensiz, oldukça düzensiz

Gerçekçilik

Çok gerçekçi, gerçekçi, gerçekçi değil, hiç gerçekçi değil

Kendinden hoşlanma

Kendimden çok memnunum, kendimden memnunum. kendimden hoşlanmam, kendimden hiç hoşlanmam

 ÖLÇEK REHBERİ

· Öğrencilerinizden ölçek hazırlarken, değerlendirme ölçütlerini belirlemelerini isteyerek onları da sürece dahil edin

· Öğrenme çıktılarını belirleyin. Öğrencilerinizin neleri başarması gerektiği konusunda açık olunuz, yalnızca birkaç öğrenme çıktısı üzerine odaklanın.

· Hazırladığınız ölçeğin kısa ve yalın olmasına özen gösteriniz. Bir ölçeğin içindeki madde sayısı 4- 15 arasında değişebilir ancak, hiçbir zaman 20 maddeyi aşmamalıdır

· Maddelerin yazımında, “öğretmen dili” değil, “öğrenci” dili kullanmaya özen gösterilmelidir

· Yalnızca ölçülebilen ölçütlerle değerlendirme yapın.

· Abartıdan kaçının

· Değerlendirme ölçütlerinizi açık bir biçimde belirleyin. Bir ölçekte ”Mükemmel” “İyi”, “Henüz değil”, gibi betimsel değerlendirme sütunu ya da 1-5 arasında puanlama yapılan sayısal bir ölçek içermelidir. Diğer bir sütunda her maddenin kanıtlarını içerir. Ölçek, bir sayfadan uzun olmamalıdır.

· Kullandığınız ölçeği yeniden gözden geçirin, acaba gerçekten iyi işledi mi? Proje bittikten sonra ölçeğin ne denli işlediğini ortaya koymanın bir yolu, öğrencilerden hangi becerileri kazandıklarını, hangi konular üzerinde çalıştıklarını, neler öğrenmiş olduklarını ve neleri hala bilmedikleri gibi noktaları listelemelerini istemektir.

Böyle bir çalışma sonunda, hem öğrenciler, hem de öğretmenler ölçeklerinin önemli noktaları yeterince kapsayıp kapsamadığını görebilirler

ÖLÇEK OLUŞTURMA

Ölçek hazırlama konusunda öğrencilerinizden yardım istemeden önce onlara, bir alt sınıfça hazırlanmış çoklu ortam projelerini gösterebilirsiniz. Eğer elinizde öğrencilerin ürettiği çoklu ortam projeleri yoksa, kendiniz birkaç tane üretebilir ya da kitle iletişim servislerinden yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerin pek çoğu, daha önce hiç böyle bir çoklu ortam proje raporu hazırlamamış olabilirler. Onlara, yapılan sunumların nelerini beğendiklerini, bunların nasıl daha iyi geliştirilebileceğini sorabilirsiniz. Önce daha yalın, temel niteliklerde olan örneklerle başlayın daha gelişmiş olanlarıyla devam edin. İyi hazırlanmış bir sunum çoğu zaman öyle çekicidir ki, onu bu denli hoş yapan niteliklerin neler olduğu gözden kaçabilir. Bu deneyim öğrencilerin kendi projelerini yapılandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrencilerinizden sınıf gözlemlerini not etmelerini isteyin, onların izlenimlerini gözden geçirin, gruplar hâlinde sınıflandırın, yinelenmiş olanları çıkarın ve önceden hazırladığınız ölçekle öğrenci izlenimlerini kaynaştırın.

Öğrencilerinizin, ölçeği gözden geçirerek ortak bir noktada buluşana dek düzeltmelerine fırsat verin. Bu, üzerinde uzlaşıya varılmış bir ölçek, onların projeleri ve sunumları için Önemli bir rehber olacaktır. Eğer öğrencileriniz değişiklikler önerirlerse, bunları tartışın ve yenisini hazırlayın.

Certains hommes developpent un refus phobique des sensations erotiques, de corporeite associe a la sexualite et la sexualite en general, jusqu'a l’evitement total d’intimite. Ces hommes, ils vont a l’encontre de ces crises d’angoisse, kamagra pas cher pharmacie http://medicamentprix.com/pil/kamagra.html qui aboutissent a la vraie panique, quand ils abordent le corps d’une femme, ou quand il est dans l’air, le parfum d’intimite. Les reactions phobiques, peut se produire meme juste imaginer les scenes contenu erotique ou parties du corps d’une femme.

Proje ve Performas Ödevi Görevi Ödev Kapakları | Türkçe Performans Ödevi | Matematik Performans Ödevi | Sınıf Etkinlikleri ve Belirli Gün ve Haftalar 2.sınıf performans ve proje ödevleri |3.sınıf performans ve proje ödevleri | Sosyal Bilgiler proje Ödevi | Türkçe Proje Ödevi | Matematik Proje Ödevi | Fen ve Teknoloji Ödevi |
4.sınıf performans ve proje ödevleri |5.sınıf performans ve proje ödevleri | 6.7.8. sınıflar deney örnekleri | fizik proje ödevleri | proje ödevleri | performans ödevleri | fizik deneyleri | etkinlik  | ilkokuma  |  
Okul tiyatro ve skeç örnekleri | Sunu ve Slaytlar  | Türkiye Dilsiz Hatisası-Siyasi-Fiziki Haritalar |Fen ve Teknoloji Performans Ödevi |Sosyal Bilgiler Performans Ödevi |